Jak může vypadat obchodní případ

Případová studie  AEX.I - Netherlands 25 (€)

Zadání obchodního případu - Nákup CFDs Index 

Dne 30.10.2012 vidím v grafu, že cena stoupá. Spread je 0,25 €. Rozhodnu se pro nákup 1 kusu (cca 8 200 Kč).
Zobrazím si graf 1 minuta, Nabídka/poptávka. V panelu nástrojů klepnu na tlačítko Koupit. Posunu rámeček mírně nad momentální
Nabídku (za tu budu nakupovat) na 332,19, zadám 1 kus. Rámeček ukazuje, že to bude nákup na stop. Až tam ta momentální nabídka
dostoupá a probije hodnotu 332,19, povel se změní na TRH a dostanu tu Nabídku 332,19. Klepnu na tlačítko Zadatpokyn.
Objeví se potvrzovací dialog a po něm konfirmace → Zavřít.

Objeví se konfirmace. Otevřeme dialog Otevřené pokyny a tam už můj pokyn je a čeká (Pracuji).

Čekám na probití stopu tou nabídkou. Zajímavé je, že kdykoli cokoli nakoupím, hned to začne klesat. Uvidíme.Poznámka:

Při zadávání z grafu musíte mít zobrazení Nabídka/Poptávka!!!

Ve svíčkovém grafu není nabídka vidět a zjeví se jako tenká tečkovaná červená čára po zmáčnutí tlačítka Koupit.
Není to moc přehledné. Nevidíte tu krátkou předchozí minulost!Saxotrader to hlídá a posunování rámečku nad
a pod červenou tečkovanou čárou se mění povel z 
Buy Stop na Buy Limit.


Takže žádné experimenty!

Po obědě přišli bankéři do práce a něco se děje.

Abych u toho nemusel pořád sedět, zadám si cenový alert. Klepnu pravou myší do grafu a vyberu Cenovýalert
dialog Cenovýalert → AEX.I → Typ: nalistuji Nákupní cena → podmínka: je větší než → 332 → OK. Až Nabídka prorazí 332,
počítač zapípá, že už je to blízko.

Otázka je jestli ten zvuk je dost dobrý. Soubor: MožnostiMožnosti → dialog Možnosti → záložka SoundsEvents:
Cenový alarm → je tam Windows: Arterisk (slabý žbluňk), lepší je Standard: Cenový alert (pin ping) → přehraji
si to tlačítkem s trojúhelníčkem → tlačítko Použít → dole tlačítko Použít → dole tlačítko OK.

Ano, cenový alert se ozval v 14:06 a hned po něm konfirmace obchodu v 13:6 GMT (Praha 14:06). Nakoupil jsem za 332,210,
i když nákup na stop byl 332,19, rozdíl je 0,02 € v můj neprospěch.Provedení obchopdního případu - Exekuce 

Ano nákup na stop nabídka probila a vstoupil jsem do obchodu.

V dialogu Otevřené pozice se obchodní případ objevil. Není zatím zadán výběr ani stop loss, to je třeba honem napravit. V dialogu Otevřené pozice poklepeme
v řádku Netherlands na Stop → dialog CFD Pokyny → uděláme to provizorně z předvařených dat,
tedy Výběr (související limitní pokyn) 338,45 (338,45 – nákup 332,210 = + 6,24 €) a stop loss
(související stop pokyn) 328,49 (nákup 332,210 – 328,49 = - 3,72€).

 

Klepneme na tlačítko Zadat pokyn a objeví se Potvrzení (OK) a Konfirmace (Zavřít).V dialogo Otevřenépozice se už výběr a stoploss objevili.Sledování obchodního případu

Vyvíjí se to špatně to probití stopu byl zřejmě náhodný výstřel směrem vzhůru.

 

 

Exkurzí do měsíční minulosti v grafu 1 hodina vidíme realitu. Výběr může dosáhnout max 336 (+3,81)
a stoploss může klesnout na 324 (-8,19 €). 

Upravíme Výběr a stoploss tažením za jejich grafické symboly vedle svislé osy v grafu.

 

Situace se vyvíjí k zisku, už to málem prorazilo tu nulovou hranici (nákupní cena).

V 17:20 mám dojem, že si to ze mně dělá blázny. Už mně to nebaví, utnu to pokud možno s nenulovým ziskem.
Nastavím posunem výběr na + 0,5€ (332,210 + 0,5 = 332,510). Kdyby to náhodou střelilo nahorů,
tak se ten nový výběr probije a hotovo. Musím jít nakoupit.

Vrátím se domů v 18:10 a jako na potvoru to prorazilo zero, stouplo, ale výběr to neprobilo. Klesá.

Uzavření obchodního případu 

Splaším se a manuálně to uzavřu dokud je to nenulové. V dialogu Otevřené pozice vyberu řádek Netherlands
a klepnu na tlačítko Uzavřít pozici. Objevil se dialog Uzavření CFD pozice (tenhle rámeček tam může zůstat libovolně dlouho,
výhodně sledujeme zisk) → v rámečku Odhadovaný zisk vidím co dostanu (je to přibližná momentální hodnota) →
rámeček Poptávka je zelený (to znamená možno, kdyby byl žlutý, např. Trh je uzavřen, tak by to nešlo) → klepnu na odkaz
Povoleno → ožije tlačítko Zadat pokyn → pak už přijde Konfirmace, což je konec.

V dialogu Otevřené pozice se Netherlands objevil, ale jako tzv. čtverec (square), což znamená uzavřenou pozici.
Klepnutím na šipku napravo od Netherlands, se rozbalí detailní informace celého obchodu.


 

Testament

Chtěl jsem ten případ uzavřít do konce obchodního dne, což je u AEX.I do 22:00 hod,
abych nemusel platit denní úrok při přechodu do dalšího dne což je – 0,03 €.
Taky mně to přestalo bavit, jak se to nehýbe (volatilita).

Zisk je nenulový 0,12 EUR z jednoho nakoupeného kusu. Ano je to bída. CFDs jsou pákový produkt,
takže při 1 000 kusech už by to bylo 120 €, to už zní lépe, na tu bídu. Jak to nakonec dopadlo v 22:00?
Ukončil jsem to včas. Kdybych počkal na probití výběru mohl jsem mít o 0,32 € víc. Pak už to šlo jen dolů.