ETF - fondy pro obchodování na běžných burzách

Akcie - Exchange Traded Funds

Fondy obchodované na burze

ETF jsou fondy, se kterými lze v rámci burzovního dne obchodovat na běžných burzách. ETF jsou pasivně spravované
investiční fondy, které sledují index nebo benchmark s cílem replikovat jeho výkon. Obchodování s ETF je podobné
jako obchodování s akciemi.

ETF jsou určeny ke sledování konkrétních indexů akcií, dluhopisů, komodit nebo měn. Většina ETF má za cíl replikovat index
nebo benchmark 1 : 1, ale některé replikují výkon indexu inverzně. Existují také ETF, které sledují několikanásobnou hodnotu
indexu nebo benchmarku pro spekulaci na růst i na pokles.

ETF jsou pasivně spravované investiční fondy obchodované veřejně na burzách stejně jako tradiční akcie. Stále oblíbenější produkt
ETF spojuje výhody a snadnost investice do akcií s výhodami investic do podílových fondů a hotové diverzifikace do akciových indexů.

Každý ETF sleduje index nebo benchmark, což znamená, že cílem ETF je replikovat výkon indexu nebo benchmarku, který sleduje.
ETF sledují konkrétní indexy akcií, dluhopisů, komodit nebo měn. Některé z nich mají regionální zaměření a jiné sektorové zaměření,
čímž jsou ideální pro rozložení portfolia.

Saxo Bank nabízí celou řadu fondů obchodovaných na burze od poskytovatelů, jako jsou iShares, Powershares, Rydex, StreetTRACKS,
SGAM ETFs, Lyxor ETFs a řada dalších.

 Výhody ETF

*      Snadné obchodování na burze v rámci burzovního dne – ETF jsou obchodovány jako akcie na burze
se snadnou realizací obchodů.

*      Vysoká likvidita (odpovídající základním akciím nebo indexu).

*      Transparentnost.

*      Snadné rozložení portfolia a rozložení rizik. Lze obchodovat akcie, komodity i dluhopisy.

*      Nízké náklady v porovnání s běžnými podílovými fondy. 

 Nabídka online ETF Saxo Bank 

Saxo Bank nabízí téměř 650 pasivně spravovaných ETF. Klienti mohou do ETF vkládat investice přímo
z platforem Saxo Bank. Všechny obchodovatelné fondy mohou být kupovány nebo prodávány prostřednictvím
modulu pro obchodování s akciemi. Klienti mohou sledovat výkon ETF prostřednictvím obchodních platforem Saxo Bank.
Cenu ETF lze sledovat prostřednictvím cenového modulu. Pomocí grafického systému lze pak určovat dlouhodobé cenové
trendy a revidovat historický vývoj cen. Modul Informací o nástrojích Saxo Bank umožňuje klientům přístup k novinkám
a podpůrným informacím v souvislosti s ETF, se kterými obchodují.Úplný seznamETFSaxo Bank.

Obchodování s ETF a ETC nabízí řadu výhod: 

*      Prostřednictvím platforem banky pro online obchodování na burze lze obchodovat s téměř 1.000 ETF/ETC.
*      Obchodování s ETFa ETC je stejně jednoduché jako obchodování s akciemi.
*      ETF/ETC jsou obchodovány na burzách jako akcie.
*      Diverzifikace rizika pomocí snadného rozlišení portfolia.
*       Lze využívat výhod celé škály limitních a stop příkazů.
*      Lze monitorovat výkon ETF a ETC prostřednictvím platforem Saxo Bank s využitím jejich technické analýzy
a grafických nástrojů. 

 
Eq/F - U stejných instrumentů jako u CFDs/F jsou stejné spotové ceny a stejný graf. Minimum 100 kusů;
žádný úrok; žádná marže;poplatek např. u TECL:arcx Dixon je 15 + 15 USD.