Garantifonden for Indskydere og Investorer

Pojištění vkladů u Saxo Bank 

Saxo Bank je členem Dánského garančního fondu pro vkladatele a investory (Garantifonden for Indskydere og Investorer). Pro případ platební neschopnosti nebo bankrotu jsou hotovostní vklady u členských bank Dánského garančního fondu pojištěny do výše 100 000 euro, podobně jako v ostatních zemích Evropské unie. Hotovostní vklad je vypočítán tak, že se od volné hotovosti na účtu odečtou závazky vůči bance (např. úvěry na nákup cenných papírů).

V případě pozastavení výplaty vkladů nejsou postiženy pozice v investičních nástrojích, ty zůstávají ve vlastnictví investora a budou mu vráceny. Investiční nástroje, které měla banka ve správě a není schopna je klientům vrátit, jsou pojištěny garančním fondem do výše 20 000 euro. K této situaci by však ani v případě úpadku banky nemělo dojít, protože podle dánského zákona o bankách jsou finanční instituce povinny chránit vlastnická práva klientů k investičním nástrojům (cenným papírům). 

Pojištění vkladů v rámci Dánského garančního fondu se netýká institucionálních investorů.

O rozsahu licence Saxo Bank

Saxo Bank A/S je zaregistrovaná a licencovaná v Dánsku (číslo licence 1149) a je regulovaná Dánským úřadem pro dohled nad finančními trhy (FSA - Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Denmark). Dánsko je členem Evropské unie a tudíž do svých zákonů implementovalo směrnice EU týkající se finančních trhů a bankovnictví.

Bližší informace o dánské FSA a licenci Saxo Bank A/S naleznete na stránkách www.ftnet.dkwww.saxoworld.com.