Ceník produktů nabízených FINAPRA Capital

Ceník akcie

 

Seznam obchodovaných akcií

 

ETC - Exchange Traded Commodities (burzovně obchodované komodity)

 

ETF - Exchange Traded Funds (burzovně obchodované fondy)