FINAPRA Capital a.s. – je investiční zprostředkovatel

FINAPRA Capital a.s. – je investiční zprostředkovatel, poskytující pouze a jenom hlavní investiční službu
podle § 4 odst. 2 písm. a) nebo e) zákona č. 256/2004 Sb. o podnikáni na kapitálovém trhu týkající se investičních cenných papírů nebo cenných papírů kolektivního investování, a to prostřednictvím svého partnera SAXO Bank.

Svým založením i vedením je ryze československou společností dlouhodobě působících lidí na kapitálovém trhu, které spojuje jediná myšlenka - a tou je dlouhodobě spokojená a prosperující klientská základna. K tomuto cíli jsme dospěli mnohaletou praxí působením v různých renomovaných institucích, zkoumaje a vybíraje nejvhodnějšíprodukty pro naše potenciální klienty. Po této studii jsme se rozhodli navázat spolupráci a stát se strategickým partnerem prosperující a celosvětově veřejností vyhledávané dánské investiční banky SAXO Bank Denmark. Její výhodou je precizní obchodní nástroj – platforma SAXO Trader, kterou denně obsluhují tisíce IT inženýrů, aby nedocházelo k žádným problémům či výpadkům. Příjemné uživatelské prostředí ale hlavně minimální náklady (poplatky) na realizaci obchodů,
toto jsou nesporné výhody, které nejeden investor jistě ocení.

SAXO Bank – je celosvětově působícím bankovním subjektem, jenž otevírá pomyslnou bránu
do světa financí, finančních nástrojů a možnosti obchodování 24h denně a to kdekoliv na světě -
stačí si jen vybrat. Tento svět je nebývale spletitý. Samá křižovatka a mnohdy i slepá ulička. Naše společnost zde působí proto, aby Vás naučila se v tomto bludišti orientovat.

 1. Zdarma Vás naučíme obsluhovat obchodní platformu SAXO Trader na profesionální úrovni, bez nutnosti časové investice.

 2. Obchodní účet Vám aktivujeme od 40 000 Kč, či 2 000 USD.

 3. Dodáme Vám praktické knihy, případové studie a příklady skutečných úspěšných investorů v českém jazyce. Naše texty jsou odborně přesné,  jejich obsahovou srozumitelnost pravidelně testujeme na začínajících klientech.

 4. Poskytneme Vám časově neomezený, tréninkový demo účet v české koruně

 5. Každý měsíc na pravidelné bázi pro Vás zdarma uspořádáme zajímavý webinář, přizveme profesionální obchodníky z celého světa. Během těchto akcí dáme dostatečný prostor pro Vaše případné dotazy.

 6. Budeme se s Vámi pravidelně scházet na seminářích a pořádat pro Vás obchodní workshopy (dílny), kde Vás naučíme praktiky těch nejlepších investorů, mnohdy i za jejich přítomnosti.

 7. Celý obchodní systém je vystavěn na obchodním terminálu Saxo Bank, která je zárukou solidnosti a průhledných vztahů např. žádné skryté poplatky za Vaše obchody.

 8. Saxo Bank se specializuje převážně na internetové obchodování (trading), což vyúsťuje v bezchybnou spolupráci s klienty a dokonalý systém on-line obchodování.

 9. Jazykovou  bariéru se rozhodla společnost Saxo Bank Denmark vyřešit pověřením a udělením statutu IB (Introducing Broker), české společnosti FINAPRA Capital a.s. pro obsluhu klientů z České republiky a Slovenska. V praxi to znamená, že veškerá komunikace je v češtině, středoevropský čas a live (ostrý) i demo účet jsou v Kč či EUR.

 10. Výhodu účtu v Kč oceníte na konci roku, při zpracování daňového přiznání. Žádné nucené konverze z USD či EUR.


 1. Při otevření live (ostrého) účtu vložíte své prostředky do Deutsche Bank, pobočka v ČR Praha 1, kde budete mít svůj CZK samostatný účet. Za vedení účtu nejsou žádné poplatky. Účet je napojen na Saxo Bank a budete ho obsluhovat prostřednictvím obchodní platformy Saxotrader. Obsluha účtu je stejná jako u každého jiného internetového bankovnictví. Výběr se vám objeví do 3 dnů na vašem účtu (např. sporožiro) v Kč s popisem „Úhrada ze zahraničí)“.

 2. Vaše vklady jsou v této turbulentní době pojištěny do výše 100.000 EUR – dánskou vládou

 3. Platforma Saxotrader funguje také jako webová aplikace v odkazu na Internetu pro případ, že nebudete přítomni u Vaší nainstalované verze, postačí připojení k Internetu a můžete si zobrazit aktuální stav Vašeho účtu, či upravit Vaše pozice.

 4. Pro mobilní operační systémy (Android či Apple iOS) je pro obchodníky připravena perfektně fungující platforma Saxo Trader Mobile a to i v demo verzi. Tu je možno napojit na WiFi, nebo provozovat prostřednictvím Vašeho mobilního Internetu. Obsluha SAXO Trader mobile je stejná jako u počítačové verze, tedy snadná a intuitivní.

 5. Platforma Saxotrader je uživatelsky příjemná. Systém je dokonalý, většina obsluhy – práce, se vykonává prostřednictvím funkce tzv. Visual tradingu tedy pohybem kurzoru myší v grafu.

 6. Demo verze platformy je plně funkční, bez časového omezení. Jsou v ní vypnuty pouze některé nepoužitelné části (předplatné on-line dat z akciových burz, detailní výpis transakcí, převody peněžních prostředků).

 7. Práce s demoverzí Saxotrader je zábava, počítačová hra s fiktivními penězi. Pokud realizujete ztrátu, resetujete účet a začínáte opět od původního počátečního kapitálu.